Partnerzy

Rozwój programów treningowych oraz oferty usług jaką zapewniamy dla członków oraz sympatyków Alice Swim jest powiązany z realizowaną strategią rozwoju kanału partnerskiego. Szukając partnerów kładziemy zawsze nacisk na spójność naszych systemów wartości oraz celów jakie staramy się osiągać – dobre wybory powodują, że nasza propozycja staje się jeszcze bardziej konkurencyjna i kompleksowa dla Państwa.

Partnerstwa są istotnym elementem rozwoju potencjału Alice Swim i dlatego dobór partnerów jest procesem dokładnie zaplanowanym i mającym z góry zdefiniowane cele. Wierzymy, że dobre partnerstwo przekładające się na wartość dodaną dla naszych członków musi być oparte na zdrowych zasadach współpracy i przynosić korzyści dla obu stron. Dlatego w ramach naszego programu partnerskiego przyjęty został podział na następujące grupy relacji partnerskich.


Partnerzy strategiczni – wybrane organizacje, z którymi współpraca daje możliwość podniesienia jakości oferowanych usług poprzez wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń na poziomie kadry trenerskiej.

Klub TennisZone (www.tenniszone.pl) jest organizacją realizującą autorskie programy nauki gry w tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki współpracy Alice Swim z TennisZone nasi zawodnicy, klubowicze oraz sympatycy otrzymali dostęp do bazy wysokiej klasy, zweryfikowanych i doświadczonych trenerów – a osoby zainteresowane mogą łączyć swoją pasję pływania z tenisem w ramach jednego, spójnego i efektywnego programu.


Partnerzy edukacyjni – jednostki edukacyjne, które w ramach realizowanej misji kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych, chcą łączyć elementy edukacji z aktywnością fizyczną swoich wychowanków. W zależności od profilu jednostki edukacyjnej, sztab trenerski wspólnie z nauczycielami i dyrekcją przygotuje kompleksowe programy sportowe, w ramach których rozwijane są odpowiednie partie mięśniowe, koordynacja ruchowa, umiejętności zdrowego współzawodnictwa oraz aspekty koncentracji oraz konsekwencji w działaniu.

  LOKOMOTYWA PRZEDSZKOLE: To miejsce bezpieczne, twórcze, przyjazne dzieciom i całym rodzinom. Zabawa w „Lokomotywie” ukierunkowana jest na rozwijanie całego człowieka w jego sferze umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i duchowej – opartej na wartościach katolickich.
  LOKOMOTYWA SZKOŁA: Uczy myśleć, kochać i pracować. Uczniowie kształtują swój charakter, aby przejmować odpowiedzialność za siebie. W myśl personalizmu chrześcijańskiego osoba rozwija się o tyle, o ile potrafi służyć innym.
   

Misją Sopockiej Szkoły Montessori jest zapewnienie uczniom wychowania i edukacji opartej na filozofii dr Marii Montessori, z naciskiem na samodzielne uczenie się w przygotowanym otoczeniu w różnowiekowej grupie integracyjnej.

 

Zaproszenie do współpracy kolejnych placówek edukacyjnych.

Naszą pasją jest uczenie i szerzenie zdrowych wzorców aktywności sportowej – zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Dlatego chętnie angażujemy się w projekty partnerskie, licząc, że uda się uzyskać obustronne korzyści i wzajemnie inspirować do dalszego rozwoju i szukania innowacyjnych metod uczenia. Jeśli uznacie Państwo, że zgromadzone kompetencje i programy realizowane przez Alice Swim mogą okazać się pomocne w rozwoju Państwa organizacji – zapraszamy do kontaktu.


Jednostki wspólpracujące w ramach programu partnerskiego Alice Swim – stale poszukujemy partnerów zainteresowanych na wielu płaszczyznach realizacji programów sportowych i organizacji imprez czy obozów. Jesteśmy klubem, który dba o zrównoważony rozwój zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak również w wymiarze odpowiedzialności społecznej. Dlatego jest nam niezmiernie miło i czujemy się wyróżnieni, że do tej pory zaufali nam i zdecydowali się na współpracę:

http://www.gosirgdynia.pl/
http://www.gdyniasport.pl/
http://www.plywalniawitomino.pl/

Jeśli zainteresowała Państwa oferta klubu Alice Swim lub widzicie możliwości współpracy na płaszczyznach merytorycznej, organizacyjnej, sprzedażowej lub społecznej, serdecznie zapraszamy do kontaktu.